Huisregels EroticCinema

Erotic Cinema zal hier aankondigingen plaatsen.
EroticCinemaTeam
Berichten: 323
Lid geworden op: 11 sep 2008 11:09
Contacteer:

Huisregels EroticCinema

Bericht door EroticCinemaTeam »

Houserules A3.jpg


Erotica is een plaats waar volwassenen erotische fantasieën en spellen kunnen waarmaken. Om al onze gasten in staat te stellen dat veilig te kunnen doen, hanteren wij huisregels. Door het betreden van onze ruimten, stemt u in met deze huisregels en verklaart u deze na te leven.
Erotica is a place where adults can live out erotic fantasies and games. To enable all our guests to do so safely, we apply house rules. By entering our premises, you agree to these house rules and declare that you will abide by them.

Uw bezoek is op eigen risico;
Visits are at your own risk;

Door onze ruimten te bezoeken, aanvaard u te worden blootgesteld aan naaktheid en erotische handelingen;
By visiting our premises, you accept to be exposed to nudity and sexual and erotic activities;

Erotica is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door anderen;
Erotica is not liable for any damage caused by other guests;

Toegang vanaf 18 jaar (bij twijfel wordt er om legitimatie gevraagd);
Admission from 18 years of age (in case of doubt, proof of identity will be requested);

Gedwongen seks is niet toegestaan, bij twijfel moet iedere handeling worden gestopt. U bent verplicht iedere constatering of vermoeden van het gedwongen verrichten van handelingen aan een medewerker van Erotica te melden;
Forced sex is not permitted; in case of doubt, all activities must be stopped. If you notice or suspect that someone is forced to perform activities, this must be reported immediately to an Erotica staff member;

Prostitutie of betaalde seks is ten strengste verboden;
Prostitution or paid sex is not allowed;

Iedere bezoeker is verplicht om andere aanwezigen met respect en discretie te behandelen;
Every visitor is required to treat other attendees with respect and discretion;

Als de bewegingsvrijheid van een van de deelnemers aan een spel wordt beperkt, moet vooraf een codewoord of -teken worden afgesproken. Bij het gebruik van het codewoord of -teken moet het spel onmiddellijk worden gestaakt en moet de bewegingsvrijheid van de betrokkene worden hersteld;
If the freedom of movement of one of the participants in a game is restricted, a code word or sign must be agreed in advance. When the code word or -sign is used, the game must be stopped immediately and the person's freedom of movement restored;

Het gebruik van een handdoek is verplicht;
The use of a towel is mandatory;

Wij hanteren een safesex beleid;
We apply a safesex policy;

Attributen en het meubilair mogen uitsluitend op de voorgeschreven wijze worden gebruikt. Als het juiste gebruik van attributen of het meubilair onduidelijk is, dient dit voor gebruik bij onze medewerkers te worden nagevraagd;
Attributes and furniture may only be used in the prescribed manner. If the correct use of the equipment or furniture is unclear, it is essential to check with our staff before use;

Wij hanteren een rookverbod in alle ruimtes. Roken is uitsluitend toegestaan in de in onze vestigingen in Amersfoort en Arnhem aanwezige rokersruimten;
Smoking is prohibited in all areas. Smoking is only allowed in the smoking area in Amersfoort and Arnhem;

Het gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan;
Use of a mobile phone is prohibited;

Gebruik van opname apparatuur is om privacy redenen niet toegestaan;
Use of recording equipment is not allowed for privacy reasons;

Het nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan;
Consumption of alcoholic beverages is not allowed;

Er mogen geen drugs of andere verdovende middelen gebruikt of verhandeld worden;
No drugs or other narcotics may be used or sold;

Sexuele handelingen zijn alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimten;
Sexual acts are permitted only in the designated areas;

Het is niet toegestaan anderen in hun spel te storen met woord of daad. Onthoud je van commentaar over personen of hun spel. Storen of commentaar geven kan verwijdering tot gevolg hebben;
It is not allowed to disturb others in their game by word or deed. Refrain from commenting on persons or their game. Disturbing or commenting may lead to removal;

Alle bezoekers dienen onrechtmatigheden of handelingen in strijd met deze huisregels te melden aan een van onze medewerkers;
All visitors must report any irregularities or actions contrary to these house rules to one of our staff members;

U bent aansprakelijk voor de schade die u veroorzaakt aan derden en onze eigendommen;
You are liable for any damage you cause to third parties and our property;

U bent verantwoordelijk voor het opbergen van uw eigendommen tijdens uw verblijf bij ons. Het gebruik van de kluisjes is voor eigen risico;
You are responsible for storing your belongings during your stay with us. The use of the lockers is at your own risk;

Bij het schenden van deze huisregels volgt verwijdering zonder dat u recht heeft op restitutie van betaalde gelden.
Violation of these house rules will lead to removal without the right to a refund.

DRESS CODE:
Bij ons geldt geen verplichte dresscode voor onze bezoekers, dit kan anders zijn bij themadagen;
We have no obligatory dress code for our visitors, this may be different during theme days
Plaats reactie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten