Erotica shop
Erotica shop
Home » Huisregels

Huisregels

 • Leeftijd 18 jaar en ouder.(bij twijfel kan er om legitimatie gevraagd worden) Age of 18 and older. (if in doubt, you will be asked for ID)
 • Geen drugs verhandelen en/of gebruiken. NO drugs trade and / or use.
 • Geen sex in de winkel. NO sex in the SHOP.
 • Geen prostitutie. NO prostitution.
 • Iedereen behandelt elkaar met respect en discretie. Everyone treat each other with respect and discretion
 • Wij hanteren een safesex beleid. We use SafeSex policy. (voor meer informatie zie de rode banner op de homepagina)
 • Wij hanteren een rook verbod in alle ruimtes. We have a smoking ban in ALL areas.
 • Er mag geen alcolholische drank genutigd worden. You may NOT consume alcoholic beverages.
 • Mobiel uit of trilstand. Phone off or vibrate mode/silent.
 • Gebruik van opname apparatuur is om privacy redenen niet toegestaan. Use of recording equipment is NOT allowed for privact reasons.
 • Stoor anderen niet in hun spel met woord of daad. Onthoudt je van commentaar over het spel van anderen of over de personen voor, tijdens en na een spel. Storen of commentaar geven kan verwijdering tot gevolg hebben. Do NOT disturb others in word or deed. Abstain yourself for your comments about others and others doing. Disturb or commenting, removal may result.
 • Bezoekers en gebruikers van EroticCinema en onze prive-cabines worden geacht deze weer schoon achter te laten. Visitors and users of the EroticCinema and private cinema cabin are supposed to leave this area clean.

Wees beleefd, galant en behandel anderen zoals jij zelf ook het liefst behandeld wilt worden. Als er onverhoopt toch dingen gebeuren die in strijd zijn met de huisregels, meld dit aan de balie bij één van onze medewerkers.

Be polite, gallant and treat others as you want to be treated themselves. May be there any unintentional things happen in violation of the house rules, report it to the desk staff.

Dress code:
Erotica hanteert geen verplichte dresscode. Erotica does NOT apply a mandatory dress code. Tijdens de thema dagen kan eventueel een aangepaste dresscode verplicht zijn.

During the theme days it is possible we have an adapted mandatory dress code.